Humankind
Humankind
Humankind

Humankind

Humankind
Humankind

Basisschool het Rondeel werkt samen met humankind voor peuteropvang, voorschools- en naschoolse opvang.

Alle voorzieningen zijn aanwezig in basisschool het Rondeel.

POV Olleke Bolleke voor de peuteropvang

BSO Kikkersprong voor de voorschoolse- en naschoolse opvang

Lees verder