Groep 5 en 6
Groep 5 en 6
Groep 5 en 6

Groep 5 en 6

Groep 5 en 6
Groep 5 en 6

In groep 6 breiden we de lijst met de spellingcategorieën uit en oefenen de kinderen met de werkwoordspelling en  woordbenoeming.

Bij begrijpend lezen leren de kinderen aan de hand van actuele nieuwsteksten stukken tekst goed te begrijpen door te leren over relaties en verwijswoorden en leesstrategieën als voorspellen, vragen stellen en samenvatten.

Bij de thematische taallessen van Staal is er veel aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, creatief schrijven(publiceren) en ook presenteren!

In groep 6 rekenen we tot de 10.000. Vaardigheden als (cijferend)optellen/aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten, handig rekenen, afronden en sommen over tijd en geld, breuken en decimale getallen komen veelvuldig aan bod.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen les in de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). De methode is thematisch opgebouwd en de thema’s worden vanuit regionaal en nationaal perspectief behandeld. Er is volop aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. In groep 6 leren de kinderen de topografie van Nederland.

Tevens starten we met studievaardigheden. Met de methode Blits oefenen we het baas worden van het eigen leerproces.

Hierbij coachen wij pedagogisch op het nakijken, zelfstandiger worden en het verbeteren van de zelfredzaamheid, waarbij we verschillende communicatievaardigheden aanleren.