Groep 7 en 8
Groep 7 en 8
Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8
Groep 7 en 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool en het jaar van de verplichte eindtoets. In dit jaar bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs en maken we gebruik van de agenda.  

Spelling staat in het teken van de herhaling. Alle spellingcategorieën komen in een vlotter tempo nog een keer voorbij. Het leren van nieuwe woorden blijft echter gewoon doorgaan, ook op de middelbare school. Lezen blijft de manier om de woordenschat te vergroten en spelling te verbeteren. 

Bij de thematische taallessen van Staal is er veel aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, creatief schrijven (publiceren) en ook presenteren! 

 Bij rekenen gaan we verder tot aan de 1.000.000 en 1.000.000.000. Vaardigheden als cijferend optellen/ aftrekken, cijferend vermenigvuldigen en delen, handig rekenen, verhoudingen, breuken, procenten, meten, tijd en geld komen veelvuldig aan bod.   Bij begrijpend lezen leren de kinderen aan de hand van actuele nieuwsteksten stukken tekst goed te begrijpen door te leren over relaties en verwijswoorden en leesstrategieën als voorspellen, vragen stellen en samenvatten.  Bij de wereldoriëntatie vakken staat uiteraard de Wereld op het programma, daarnaast een stukje Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog.   Tot slot staat groep 8 in het teken van kamp en de musical. Hiermee sluiten we de basisschoolperiode op een leuke manier af.