Kanjertraining
Kanjertraining
Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De kanjertraining is een volwaardige methode voor basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Tijdens de kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar.

 • We helpen elkaar.

 • Niemand speelt de baas.

 • Niemand lacht uit.

 • Niemand doet zielig.