Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op basisschool Het Rondeel betekent dat kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten respectvol, open en gelijkwaardig communiceren. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden kinderen ondersteund in hun voortgang en ontwikkeling zowel thuis als op school.

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: ‘Het realiseren van optimale omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van leerlingen, thuis en op school.’ Daarom gaan we als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen. Er zijn wel verschillen in de eindverantwoordelijkheid (voor het leren ligt dat bij school, voor de opvoeding bij de ouders). Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de leerlingen. Hun gedrag, gewoontes, stijlen enz. zijn dus ook medebepalend hoe leerlingen zich ontwikkelen. We houden rekening met de groeiende eigen verantwoordelijkheid van het kind.

Ouders kunnen via Medezeggenschapsraad en Oudervereniging betrokken zijn bij de school en meedenken over de opzet, de inhoud en de organisatie van ons onderwijs.