header_1
 

BSO

Het Rondeel biedt de mogelijkheid tot Buitenschoolse opvang. Wij werken met gecertificeerde organisaties voor kinderopvang, die voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt.

De organisatie Kinderopvang Humanitas biedt naschoolse opvang bij ons in het gebouw op:

- op maandagen, dinsdagen, donderdagen (van 14.00-18.30 uur)

- in de schoolvakanties en op studiedagen.

Op de website www.kinderopvanghumanitas.nl is te vinden hoe de Buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd. Ook voor nadere informatie over aanmelding verwijzen we naar deze site. Tijdens openingstijden van de BSO kunt u ook binnenlopen om informatie te vragen.