header_1
 

OV

OV

 

De oudervereniging (OV) activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OV regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisje. De OV beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.

Op het moment dat een kind staat ingeschreven als leerling van onze school, worden de ouders in principe lid van de oudervereniging.
Wanneer de secretaris van de oudervereniging geen bericht van bezwaar ontvangt, worden de ouders/verzorgers geacht lid te zijn.
Als lid van de ouderraad wordt u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen ter financiering van activiteiten. Deze bedraagt € 25, - per kind.
Hiervoor krijgt u jaarlijks een verzoek tot betaling van de penningmeester. Het bankrekeningnummer is: NL37RBR0918041414 oudervereniging Het Rondeel.