header_1
 

Welkom

Basisschool “het rondeel”, Beek

Het rondeel is een dorpsschool met een katholieke inslag. de school is ontstaan in 2014 uit een fusie tussen “de Kolkstede” en “de Sint-martinusschool”.

Het Rondeel werkt met een enthousiast en professioneel team dat de kinderen voorbereidt op de maatschappij van morgen. We zetten ons samen in voor kwalitatief goed en modern onderwijs voor onze kinderen. We hebben aandacht voor zowel de opbrengsten en leerprestaties, als de persoonlijke behoeftes van onze kinderen. We hechten veel waarde aan samenwerken, nieuwsgierig- en coöperatief leren.Het kind staat centraal. Voorop staat dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat er een sfeer is waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt. Zowel het kind, de ouders, als de leerkrachten moeten zich veilig voelen op school.

IMG 0233 Kopie