header_1
 

Welkom

Basisschool “het rondeel”, Beek

De basis op orde!

Basisschool Het Rondeel is een modern ingerichte school waarin een enthousiast en betrokken team betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs biedt.

Het Rondeel wil een veilige en plezierige school zijn waarin leerlingen en team, in nauwe samenwerking met ouders;

- Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.

- Verantwoordelijkheid durven nemen voor de eigen ontwikkeling.

- Doel- en oplossingsgericht leren denken.

- Positief en zelfredzaam in het leven staan.

- Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.

We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs. De basis op orde!

Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van een kind centraal staat aan goed onderwijs voor iedereen.

Wij zijn een lerende organisatie, dat wil zeggen dat iedereen van en met elkaar leert. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen leren, het team reflecteert op het gegeven onderwijs en past dit waar nodig aan.

Wij hopen dat wij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten.