Groep 3 en 4
Groep 3 en 4
Groep 3 en 4

Groep 3 en 4

Groep 3 en 4
Groep 3 en 4

In groep 3 leert uw kind de basisprincipes van taal, lezen, schrijven en rekenen.

We werken voor lezen en taal met de methode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Aan de hand van Ankerverhalen (kernen) worden kernwoorden aangeboden. Er wordt bij ieder woord één nieuwe letter aangeleerd. Deze  letter wordt veelzijdig verkend: waar hoor ik die klank? Hoe voelt het als ik die klank uitspreek, en hoe wordt de letter gedrukt/geschreven? Vervolgens worden met de geleerde klank(en) “nieuwe” woorden gemaakt. Leren lezen doen we aan de hand van de strategie ‘zoemend lezen’. Ook wel zingend lezen genoemd. Daarbij worden de klanken in het woord met verlengde klankwaarde uitgesproken (mmmaaaan). Naarmate dit proces zich versnelt, komt de leerling eerder tot lezen van het woord als geheel (maan).

Lezen en schrijven versterken elkaar. De letter die centraal staat bij het lezen, gaan de leerlingen ook vrijwel meteen leren schrijven. Er wordt bij schrijven doelgericht toegewerkt naar een leesbaar en vlot handschrift met aandacht voor de juiste potloodhantering en een juiste schrijfhouding en schrijfbeweging. We schrijven in groep 3 met een driekantig potlood. Eerst worden de schrijfletters ‘los’ geschreven en pas in de loop van het tweede halfjaar leren de leerlingen de letters met elkaar te verbinden.

Rekenen in groep 3 begint met het getalbegrip tot 10, maar al snel gaan we verder tot 20. De onderdelen die  aan bod komen zijn:

  • Automatiseren t/m 10.
  • Getalbegrip t/m 20.
  • Getalbegrip t/m 20.
  • Optellen en aftrekken t/m 20.
  • Vermenigvuldigen en delen tot 20.
  • Oppervlakte, inhoud, meetkunde en tijd.

Naast het bovengenoemde besteden we in groep 3 ook aandacht aan de kanjertraining, bewegingsonderwijs, muziek, handvaardigheid/tekenen, wereldoriëntatie en verkeer.