Groep 1 en 2
Groep 1 en 2
Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2
Groep 1 en 2

Groep 2 is ....

In de groepen 1-2 staat spelend leren centraal.We werken vanuit uitdaging, betrokkenheid, talenten van de kinderen en de visie ieder kind is uniek.De leerkracht observeert en kijkt hoe een kind leert, zodat het onderwijs en de thema's hierbij kunnen aansluiten.We richten ons op een brede ontwikkeling.Op sociaal emotioneel gebied is de relatie met de andere kinderen en met de leerkracht en tevens het vergroten van het zelfvertrouwen van groot belang.Hierbij maken we o.a. gebruik van de kanjer methode.