Visie op lesgeven en leren
Visie op lesgeven en leren
Visie op lesgeven en leren

Visie op lesgeven en leren

Visie op lesgeven en leren

Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • We geven op een interactieve manier les' we betrekken de kinderen bij het onderwijs, bijv d.m.v coöperatieve werkvormen;
 • We geven onderwijs op maat: differentiëren;
 • We hanteren gevarieerde werkvormen (variatie = motiverend);
 • We verzorgen een kwaliteitsvolle (directe) instructie;We laten kinderen zelfstandig (samen)werken;
 • We bevestigen inspanning en geven erkenning;We besteden aandacht aan verschillende leerstrategieën;
 • We stellen doelen en geven feedback;We bevorderen de actieve betrokkenheid van kinderen;
 • We hebben oog voor de persoonlijke leerstrategie van kinderen;
 • We sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind en passen hun lessen hierop aan;
 • Kinderen leren plannen.

Bij het pedagogisch handelen vinden wij de volgende factoren van belang:

 • We hebben een open houding naar elkaar;
 • We gaan met elkaar om op basis van vertrouwen;
 • We hebben positieve verwachtingen;
 • We bevorderen het respect en het begrip tussen kinderen;
 • We bevorderen het zelfvertrouwen van de kinderen;
 • We bevorderen de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid;
 • We vergroten het reflecterend vermogen;
 • We vergroten de samenwerking (o.a coöperatief leren);
 • We hanteren de afspraken van de Kanjertraining.