Kennismaken
Kennismaken
Kennismaken

Kennismaken

Kennismaken
Kennismaken

Aanmelding nieuwe leerlingen

U bent op basisschool Het Rondeel altijd welkom voor een oriënterend gesprek, maar u bent ook altijd welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school. Voor een oriënterend gesprek kunt u een afspraak maken met de directeur. U krijgt een rondleiding door de school en de nodige informatie wordt gegeven. Informatie over onze school kunt u ook lezen in de schoolgids. De schoolgids staat op deze website. 

Als u van plan bent om uw kind op basisschool Het Rondeel in te schrijven kan dit middels een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te verkrijgen op school.

Vanaf vier jaar mag uw kind elke dag naar school.
Voordat uw kind naar school gaat wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen o.a. de data van de dagdelen dat uw kind mag komen kijken en de "eerste schooldag" worden gepland.